Loading...
X

Sprog er mere end man sku’ tro

OversættelseDet siges, at et billede siger mere end 1.000 ord, men det er vist en sandhed med modifikationer afhængigt af perspektivet.

Under alle omstændigheder er logikken ikke anvendelig, når det kommer til kommunikation mellem flere forskellige sprog og kulturer. For husk på, sprog er meget mere end blot det talte eller skrevne sprog. Kultur sætter rammerne for sprog, og nogle mennesker vil måske endda argumentere, at sprog er kultur, men den diskussion gemmer vi til et senere blogpost.

Men hvis kultur sætter rammerne for vores sprog, må det også betyde, at det definerer de rammer, inden for hvilke vi fortolker verden. Netop af denne årsag kan et billede, ligesom en tekst i øvrigt, have et virvar af betydninger, afhængigt af modtageren og dennes kulturelle ståsted. Samtidig betyder alle sprogs arbitrære natur, at sprog nødvendigvis må fortolkes inden for en bestemt kontekst, og at konteksten drastisk kan ændre ordenes betydning.

Ovenstående er noget, som ethvert respekteret oversættelsesbureau tager højde for, men som den gængse sprogbruger måske ikke funderer over i sit daglige virke, til trods for, at det har en enorm betydning for, hvordan de budskaber vi afsender bliver fortolket.

Jeg vil vove den påstand, at personer fra samme kultur i de fleste tilfælde vil have en nogenlunde ensartet fortolkning af et billede, mens fortolkningerne vil have større varians, hvis man sammenligner fortolkningerne af et billede af personer fra forskellige kulturer, hvilket netop understreger min pointe om, at kultur blandt andet udgør den forståelsesramme vi fortolker verden igennem.

Oversættere med øje på kulturen

Har man behov for en oversættelse, kan betydningen af denne således afhænge af den forståelsesramme, som den pågældende oversætter besidder. Af samme årsag vil man også meget sjældent se to ens oversættelser, da en god oversættelse netop indeholder meget mere end blot oversættelsen af de enkelte ord. Netop derfor benytter de bedste oversættelsesbureauer sig også af modersmålsoversættere.

Der findes en del uenighed over, hvorvidt en oversættelse bør oversættes ord for ord eller om oversætteren bør indtænke kulturen i det land, der oversættes til. Sidstnævnte synes at være den mest anvendte metode, men det er alligevel et paradoks, at man ved begge fremgangsmåder mister en del af den oprindelige betydning.

Oversætter man ord for ord, får man en oversættelse, der er teknisk korrekt, men den vil ikke stemme overens med afsenderens oprindelige budskab og vil slet ikke kommunikere nogle af de subtile kulturelle nuancer, der er afgørende for betydningen og forståelsen af det afsendte budskab.

Vælger man modsat at indtænkte disse kulturelle nuancer, vil der forekomme en subjektiv vurdering fra oversætterens side, hvilket ligeledes vil ændre det budskab, der kommunikeres.

Alle disse faktorer er vigtige at være opmærksom på, når man fortolker billede eller tekst, da der som regel aldrig findes ét korrekt facit.